REGULAMIN

 1. Zagadnienia wstępnia
  1. Sklep internetowy działający pod domeną sklep.frontgarage.plprowadzony jest przez firmę FRONT Marta Kruszwicka z siedzibą w Swarzędzu k/Poznania na ul. Wybickiego 1.
  2. Sklep prowadzi swoją działalność tylko na terenie Polski.
  3. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto)
  4. Produkty zawarte na stronie sklepu są fabrycznie nowe i podlegają gwarancji.
  5. W przypadku towarów objętych promocją lub wyprzedażą, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
  6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.
 2. Zamówienia
  1. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu za pośrednictwem domeny sklep.frontgarage.pl i adresu mailowego sklep@frontgarage.pl
  2. Podane przy produktach terminy ich dostępności, są terminami szacunkowymi. Każdorazowo pracownik sklepu przekaże informację o terminie realizacji zamówienia.
  3. Zamówienia mogę być składane poprzez:
   • przez Klientów posiadających swoje indywidualne konto na stronie sklep.frontgarage.pl
   • pocztę elektroniczną na adres sklep@frontgarage.pl
  4. W celu złożenia zamówienia poprzez serwis Sklepu należy utworzyć indywidualne konto, dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
  5. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu 48 godzin od jego złożenia. Potwierdzenie zawiera wszystkie istotne warunki zamówienia (ew. koszty dostawy, dostępność towaru). W przypadku gdy towar objęty zamówieniem nie jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu, Klient podejmie decyzję o jego realizacji –wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie zamówienia.
  6. Niektóre części takie jak np. Tarcze hamulcowe, amortyzatory sprzedawane są tylko w komplecie. Wszystkie części które sprzedawane są w kompletach mają umieszczoną informację w opisie towaru.
  7. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towary nietypowe (realizacja długoterminowa –powyżej 14 dni roboczych) lub o wartości powyżej 2000zł , Sprzedawca może, w procesie potwierdzenia zamówienia, poprosić o wpłatę zaliczki w wysokości 30% od wartości zamówienia na poczet realizacji zamówienia lub przedpłaty pełnej wartości zamówienia o czym klient przed realizacją zamówienia zostanie poinformowany.
  8. W przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia lub niedostatecznego podania danych w zamówieniu (mail), Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli z Klientem nie będzie można się skontaktować zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia.
  9. Na prośbę Klienta poprzez e-mail Sklepu internetowego, Klient może dokonać korekty zamówienia tylko i wyłącznie, jeżeli zamówienie nie zostało jeszcze wysłane do Klienta. Korekta zamówienia może wydłużyć jego realizację tylko jeżeli towar nie jest dostępny u dostawców.
  10. Zamieszczone na stronach sklepu informacje o towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia, składa ofertę kupna określonego towaru oferowanego przez Sklep.
 3. Formy płatności
  1. Klient składając zamówienie ma prawo wybrać następujące formy płatności w zależności od własnych preferencji oraz od wybranego sposobu dostawy/odbioru zamówionego towaru.
   * Przelew bankowy - Przelew należności na konto sklepu.
   * Płatność PayU - Zostanie dodatkowo pobrana prowizja 2,9% od wartości zamówienia.
   * Płatność przy odbiorze - Płatność gotówką lub kartą przy odbiorze towaru w siedzibie sklepu.
   * Kurier - Przelew należności na konto sklepu i wysyłka towaru firmą kurierską.
   * Kurier za pobraniem - Płatność gotówką kurierowi przy odbiorze paczki.
   * Paczka pocztowa - Przelew należności na konto sklepu i wysyłka towaru Pocztą Polską.
   * Paczka pocztowa pobraniowa - Płatność gotówką przy odbiorze paczki.
  2. W przypadku wybrania przelewu bankowego jako sposobu płatności, zamówienie wysłane jest w ciągu 24h od momentu wpłynięcia na konto Sklepu płatności wraz z kosztami wysyłki.
 4. Dostawa i odbiór zamówień
  1. Dostawy towarów zamówionych w sklepie Front Garage realizowane są na terenie całego kraju.
  2. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta za pośrednictwem:
   firmy kurierskiej(przesyłka kurierska)
   poczty Polskiej (paczkapocztowa)
   odbiór osobisty zamówionego towaru w Naszym sklepie w Swarzędzu/k. Poznania na ulicy Wybickiego 1.
  3. Odbiór przesyłki od firmy spedycyjnej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
  4. Transport towaru oznacza jego dowiezienie pod wskazany adres bez konieczności wnoszenia.
  5. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia towaru. Ewentualne uszkodzenia zewnętrzne należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z pracownikiem sklepu. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę i spisanie „Protokołu Szkody”.
  6. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Nabywca powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym obsługę sklepu internetowego FrontGarage.
 5. Polityka prywatności
  1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
  2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
  3. Sklep wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu Klientom Zarejestrowanym do zasobów zgromadzonych w Sklepie. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany w procesie przetwarzania danych osobowych.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Nabywca składając Zamówienie akceptuje powyższy regulamin Sklepu.
  2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajduje zastosowanie prawo polskie, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, a także ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
  3. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i są wyłączną własnością tychże firm.
  4. Sklep informuje, iż opisy produktów i ich dane umieszczone na stronie internetowej sklep@frontgarage.pl oparte są na informacjach izapewnieniach producentów i nie w każdym wypadku sklep ma możliwość ich weryfikacji. Istnieje zatem możliwość, że opisy i dane nie odpowiadają rzeczywistości. Powyższe zastrzeżenie nie wyłącza odpowiedzialności Sklepu z tytułu rękojmi za wady i niezgodności towaru z umową.
  5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2015r.
  6. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez Sklep z zastrzeżeniem, iż wszelkie zmiany nie będą miały zastosowania do zamówień dokonanych przed dniem zmiany regulaminu.

REKLAMACJE I ZWROTY

ZWROTY:

 1. Nasz Sklep w pełni respektuje Państwa prawa wynikając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru/towarów. Sklep zobowiązuje się do zwrotu Kupującemu kosztu towaru oraz zwrotu kosztów przesyłki towaru do Kupującego w ciągu 14 dni roboczych. Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien zwrócić zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu na swój własny koszt.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do sklepu. W przypaREGULAMINdku przesyłki opakowanie towaru powinno zapewniać możliwość bezpiecznego transportu.
 4. W przypadku zwrotu towaru należy pobrać formularzw dwóch egzemplarzach. Po wypełnieniu jeden formularz przesłać na adres: sklep@frontgarage.pl i poczekać na kontakt z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Po przyjęciu zgłoszenia drugi formularz z czytelnym podpisem dołączyć do zwracanego towaru.
 5. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania/uszkodzeń, powinien zostać zwrócony wraz z oryginalnym opakowaniem.
 6. W przypadku odsyłania towaru pocztą prosimy o wysyłkę z możliwością sprawdzenia paczki przy listonoszu/kurierze
 7. Towar można zwrócić również osobiście w siedzibie naszej firmy.
 8. Zwrot środków nastąpi w przypadku spełnienia powyższych warunków w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez nasz sklep zwracanego towaru.

REKLAMACJE:

 1. Reklamacje dotyczącą wad towaru lub braków części składowych Kupujący powinien zgłosić Sklepowi.
 2. W przypadku reklamacji należy pobrać formularz. Po wypełnieniu przesłać go na adres: sklep@frontgarage.pl i poczekać na kontakt z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
 3. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu czyli faktura VAT lub paragon.

GWARANCJA

Oferowany przez nasz sklep asortyment pochodzi z legalnych źródeł przez co posiada pełną gwarancję producentów. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu Faktura VAT / paragon lub karta gwarancyjna.

Wszystkie problemy techniczne rozwiązywane są przez serwisy producentów/importerów na terenie Polski. W przypadku braku przy produkcie karty gwarancyjnej lub w przypadku gdy karta gwarancyjna nie jest podbita zgodnie z polskim prawem obowiązującym dokumentem gwarancyjnym jest dowód zakupu tj. Faktura VAT lub paragon.

KONTAKT:
FrontGarage, 62-020 Swarzędz ul. Wybickiego 1
Tel: +48 513 500 275
NIP: 7772746565