REKLAMACJE I ZWROTY

ZWROTY:

 1. Nasz Sklep w pełni respektuje Państwa prawa wynikając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru/towarów. Sklep zobowiązuje się do zwrotu Kupującemu kosztu towaru oraz zwrotu kosztów przesyłki towaru do Kupującego w ciągu 14 dni roboczych. Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien zwrócić zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu na swój własny koszt.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do sklepu. W przypadku przesyłki opakowanie towaru powinno zapewniać możliwość bezpiecznego transportu.
 4. W przypadku zwrotu towaru należy pobrać formularzw dwóch egzemplarzach. Po wypełnieniu jeden formularz przesłać na adres: sklep@frontgarage.pl i poczekać na kontakt z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Po przyjęciu zgłoszenia drugi formularz z czytelnym podpisem dołączyć do zwracanego towaru.
 5. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania/uszkodzeń, powinien zostać zwrócony wraz z oryginalnym opakowaniem.
 6. W przypadku odsyłania towaru pocztą prosimy o wysyłkę z możliwością sprawdzenia paczki przy listonoszu/kurierze
 7. Towar można zwrócić również osobiście w siedzibie naszej firmy.
 8. Zwrot środków nastąpi w przypadku spełnienia powyższych warunków w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez nasz sklep zwracanego towaru.

REKLAMACJE:

 1. Reklamacje dotyczącą wad towaru lub braków części składowych Kupujący powinien zgłosić Sklepowi.
 2. W przypadku reklamacji należy pobrać formularz. Po wypełnieniu przesłać go na adres: sklep@frontgarage.pl i poczekać na kontakt z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
 3. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu czyli faktura VAT lub paragon.
KONTAKT:
FrontGarage, 62-020 Swarzędz ul. Wybickiego 1
Tel: +48 513 500 275
NIP: 7772746565

Formularz Zwrotu  Formularz Reklamacji